in de media

nieuwe ambulancemotoren maken hulpverlening nóg beter

Wat kun je doen wanneer iedere minuut telt, maar een ambulance vanwege verkeersdrukte moeilijk bij een ongeval kan komen? Een ambulancemotor is in zulke situaties een uitkomst. Door zijn wendbaarheid en compacte omvang kan deze snel ter plaatse kan zijn, zelfs tijdens drukke evenementen. En precies die snelheid is de sleutel, omdat de verpleegkundige dan direct kan beginnen met de eerste stabilisatie van de patiënt. Want snelle en goede zorg voor ‘onze’ patiënten, daar gaat het om.

Van goed naar beter

De twee ambulancemotoren van Groningen raakten verouderd, de systemen op de motoren pasten steeds minder goed bij de materialen die de verpleegkundigen gebruikten. Kortom: ook de motoren moesten met hun tijd mee en vernieuwd worden.  Ambulancezorg Groningen heeft direct die kans aangegrepen om ‘motoren op maat’ te laten ontwikkelen.

Precies afgestemd

De nieuwe motoren brengen nogal wat voordelen met zich mee. Zo zijn de ingebouwde computers solid state (er zitten geen draaiende delen meer in) en zijn daardoor minder gevoelig voor trillingen en temperatuurverschillen. Daarnaast worden 112-meldingen nu direct aan deze computer gekoppeld, waardoor nog adequater kan worden gehandeld in noodsituaties. LED verlichting zorgt voor gedegen en duurzame verlichting en de zijkoffers zijn precies afgestemd op de huidige uitrusting van Ambulancezorg Groningen.

Trots

Jouke Dijkstra is één van de ambulancemotorrijders. Hij is trots op wat er nu op de weg rijdt: “We hebben motoren kunnen laten ontwikkelen die op alle fronten passen bij onze wensen en werkwijze. De technische storingen die we soms hadden, zijn hiermee vrijwel verleden tijd. En jazeker, ik heb er ontzettend veel zin in om ermee de weg op te gaan!”.

De motorambulanceverpleegkundigen De motorambulanceverpleegkundigen

verschillende testen met 5G

5Groningen maakt van Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. 5G-internet moet honderd keer zo snel worden als 4G. Momenteel wordt 4G verbinding vooral gebruikt voor bellen en dataverkeer via mobiele telefoons, maar er zijn meer apparaten waarvoor internet gebruik wordt, waar 4G niet op berekend is. 5G biedt daarin mogelijkheden. De proeftuin, ook wel 5G fieldlab genoemd, is de plek waar nieuwe mobiele communicatietechnologie wordt getest middels verschillende pilots.

Ambulanceverpleegkundige Jos Klungers Ambulanceverpleegkundige Jos Klungers

Deelname eerste pilot

Begin 2017 zijn de eerste vijf pilots gestart, waar Ambulancezorg Groningen nauw bij betrokken is. Er zijn veel voordelen voor de ambulancezorg met een 5G verbinding. Bij slachtoffers met brandwonden bijvoorbeeld, zou er live meegekeken kunnen worden door een arts in het ziekenhuis om te kunnen beoordelen of het nodig is om naar een brandwondencentrum te gaan. Ambulanceverpleegkundige Jos Klungers legt in het NOS uit wat de voordelen een 5G netwerk biedt in het werk als ambulanceverpleegkundige.

Succesvolle Augmented Reality test in het voorjaar

Ambulancezorg Groningen heeft tijdens de pilot in het voorjaar specialisten in het ziekenhuis mee laten kijken in de ambulance om op deze manier te bepalen wat de beste behandeling is of waar de patiënt het beste geholpen kan worden. Door een speciale Augmented reality (AR) bril stond de ambulanceverpleegkundige live in verbinding met het ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige had een oortje in om te communiceren met het ziekenhuis. De proef met de inzet van nieuwe AR technologie is succes verlopen en heeft de meerwaarde van het kunnen raadplegen van expertise op afstand aangetoond. Ook kwam een aantal (praktische) verbeterpunten naar voren. Deze punten worden meegenomen in een vervolgtest.

nieuwe ambulancepost in Veendam

Na maanden voorbereiding is vandaag de nieuwe ambulancepost in Veendam officieel in gebruik genomen. De ambulancepost in Veendam is verhuisd van de Langeleegte naar de Van Stolbergweg en vond plaats om verschillende redenen.

Het pand aan de Langeleegte voldeed niet meer aan de eisen en was verouderd. Daarnaast zijn de ambulances de laatste jaren hoger en breder geworden. Een nieuwe locatie werd gevonden aan de Van Stolbergweg. De nieuwe ambulancepost is bedoeld voor twee ambulances met bemanning en een piketauto.

De brandweer en ambulance in Veendam deelden ruim vijftien jaar hetzelfde pand en hebben veel ervaringen samen gedeeld. Na een prettige, soms intensieve samenwerking, heeft de brandweer vandaag dan ook in stijl afscheid genomen van de buren. De ambulancecollega’s werden onder begeleiding van de brandweer Veendam naar het nieuwe pand gebracht.

Nieuwe ambulancepost in Veendam Nieuwe ambulancepost in Veendam

patiëntgegevens digitaal al vanuit ambulance naar ziekenhuis

De medische gegevens van een patiënt worden vanuit de ambulances naar de spoedeisende hulp en het Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis gedeeld via een beveiligd systeem. Dankzij een koppeling tussen de patiëntengegevens in de ambulance en het informatiesysteem in het ziekenhuis kan het medisch team zich beter voorbereiden op de aankomende spoedpatiënt.

De digitale overdracht van patiëntgegevens is door samenwerking van Ambulancezorg Groningen en het Martini Ziekenhuis tot stand gekomen. De Spoedeisende Hulp kan op een scherm zien welke patiënt onderweg is, met welke urgentie en wat de verwachte aankomsttijd is. Als de aankomsttijd wijzigt, verandert dit ‘real time’ op het scherm. Het team dat in het ziekenhuis klaarstaat om de patiënt op te vangen, kan zich voorbereiden door alvast hartfilmpjes, foto’s en andere medische gegevens te bekijken die tijdens de ambulancerit worden gemaakt. Het ambulancepersoneel hoeft dus geen fax meer te sturen of een papieren formulier mee te geven bij de overdracht van de patiënt. Daarnaast hoeft het ziekenhuis geen gegevens meer handmatig toe te voegen aan het ziekenhuisdossier. Door een BSN-controle in de ambulance wordt de informatie in het systeem direct gekoppeld aan het digitale dossier van de patiënt in het Martini Ziekenhuis. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd waardoor de privacy van de patiënten is gewaarborgd.

Fotoconsultatie brandwondencentrum

De mogelijkheid om  berichten en foto’s vanuit de ambulance direct te delen is vooral voor het brandwondencentrum belangrijk. Zo is de soort brandwond en het percentage van het lichaam dat verbrand is op deze wijze goed vast te stellen. De specialisten van het brandwondencentrum kunnen het ambulancepersoneel direct adviseren over de beste behandeling van de brandwond en de wijze van vervoer tot de aankomst in het ziekenhuis.

Integratie digitale informatie

Met de door Ambulancezorg Groningen en Martini Ziekenhuis ontwikkelde koppeling is het verder mogelijk om vanuit alle ambulances door heel het land gegevens op deze manier naar de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis te sturen en deze automatisch te integreren in het ziekenhuisdossier.

gecertificeerd voor de NEN 7510 norm

Met trots kunnen wij mededelen dat Ambulancezorg Groningen inclusief de Meldkamer Ambulance Noord Nederland regio Groningen met ingang van 15 juli 2017 officieel NEN 7510 gecertificeerd is. Een resultaat waar wij erg trots op zijn!

Ambulancezorg Groningen heeft informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. Het streven van Ambulancezorg Groningen is om op een vertrouwelijke en integere wijze met (patiënten)informatie om te gaan. Recent zijn, tijdens een externe audit uitgevoerd door KIWA, de interne processen van Ambulancezorg Groningen en de Meldkamer Ambulance Noord Nederland regio Groningen getoetst aan de NEN 7510: een normenkader voor informatiebeveiliging. In de door KIWA opgestelde rapportage wordt Ambulancezorg Groningen geprezen over de wijze waarop zij het gehele certificeringstraject heeft aangepakt.