Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van Ambulancezorg Groningen

www.ambulancezorggroningen.nl

 

Tekst en eindredactie

Marieke Reinders, Ambulancezorg Groningen

Fotografie

Sietze Haak, Bert Dercksen

Vormgeving en infographic

iWink, www.iwink.nl